top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder leg ik je de algemene voorwaarden uit van Pura Vida Lifestyle. Voor vragen over de voorwaarden mag je contact opnemen via info@puravidalifestyle.nl.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

COACHEE: De persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, Yogalessen of aanverwante werkzaamheden. 


DIENSTEN: Alle coachingwerkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. 

 

ARTIKEL 2. DIENSTEN
Pura Vida Lifestyle biedt Yogalessen aan en coachtrajecten met daarbij ondersteunende producten zoals voedingsschema’s.

ARTIKEL 3. KWALITEITSVOORWWARDEN

De coachtrajecten, eventueel in combinatie met een voedingsschema en de Yogalessen, zijn erop gericht om de coachee dichter bij de doelen te brengen die tijdens de intake opgesteld zijn of die gedurende het traject aan bod komen. Alle diensten en producten van Pura Vida Lifestyle zijn zorgvuldig uitgewerkt en dragen een hoge kwaliteit.

ARTIKEL 4. PRIVACY

Pura Vida Lifestyle gaat vertrouwelijk om met de gegevens en persoonlijke situatie van de choachee. Gegevens die Pura Vida Lifestyle ontvangt voor het geven van de coachtrajecten of Yogalessen worden veilig opgeslagen, niet gebruikt voor marketingdoeleinden of doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 5. TRAJECTEN
De overeenkomst van een coachtraject duurt 3 maanden. Het traject kan daarna in overleg maandelijks worden verlengt of worden opgezegd en/of worden afgebouwd naar losse coachgesprekken.

ARTIKEL 6. BETALING


1. BETALINGSTERMIJN
De diensten en voedingsschema’s van Pura Vida Lifestyle worden voorafgaand aan de dienst per factuur in rekening gebracht. Voor particulieren wordt een betalingstermijn van 7 dagen aangehouden en voor bedrijven een betalingstermijn van 14 dagen. Na ontvangst van de betaling heeft de coachee, naar redelijkheid, per direct recht op de dienst.


2. FACTUUR VERZENDING
Facturen worden verzonden met de start van ieder traject. De daaropvolgende facturen ontvangt de coachee vervolgens rond dezelfde datum in de daarop volgende maanden voor de duur van de coaching of Yogalessen.


3. GEBREKKIGE BETALING
Bij ontbrekende betaling heeft Pura Vida Lifestyle het recht om de coachee een dienst te ontzeggen.

4. BETALINGSMETHODES
Diensten kunnen worden betaald doormiddel van een overschrijving.

ARTIKEL 7. GARANTIE EN RETOUR
Tegen de bijbehorende kosten heeft de coachee recht op de diensten van Pura Vida Lifestyle. Reeds voldane kosten kunnen niet worden terugbetaald.

Voor de trajecten geldt dat deze in bepaalde situaties, wanneer de coachee in gebreke blijft van een tijdige betaling, in gezamenlijk overleg of op verzoek beider of één beider partijen, vroegtijdig worden beëindigd. Voor de resterende, volledige maand(en) van het traject worden in dat geval geen kosten berekend. Reeds voldane kosten kunnen niet worden terugbetaald.

 

ARTIKEL 8. OVEREENKOMST
Voor aanvang van een coachtraject gaan toekomstige coachees akkoord met een overeenkomst / de genoemde voorwaarden. De ontvangst van een dienst zonder akkoord met de voorwaarden is uitgesloten.

ARTIKEL 9. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering van een enkel coachgesprek of Yogales dient, ongeacht de reden van annulering, tenminste 24 uur van tevoren te geschieden door de coachee. Bij annulering binnen 24 uur zal het betreffende coachgesprek of Yogales in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
Pura Vida Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer een traject na aankoop niet gebruikt wenst te worden. Voedingsschema’s kunnen in overleg en naar redelijkheid worden aangepast naar de wensen van de coachee.

Bij geclaimde schade door diensten van Pura Vida Lifestyle zal de verantwoordelijkheid en belastbaarheid van Pura Vida Lifestyle naar behoren en redelijkheid, zorgvuldig worden beoordeeld.

bottom of page